จังหวัดปทุมธานี ร่วมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน  จังหวัดปทุมธานีติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมพิจารณาเดินหน้าโครงการลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชน ปทุมธานี พร้อมให้ความร่วมมือกับ กสทช. กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ด้านการติดต่อสื่อสาร รองผู้ว่าฯ ปทุมธานี ปักหมุด 4 ต.ค. 66 จัดจิตอาสาพัฒนาและฟื้นฟูคลองเปรมประชากร จังหวัดปทุมธานี รองผู้ว่าฯ ปทุมธานี เข้าร่วมงาน "OTOP MIDYEAR 2023" ให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดปทุมธานี

ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government