จังหวัดปทุมธานี ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จังหวัดปทุมธานี ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ติดตามสถานการณ์ 4 โรคติดต่อสำคัญ   ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ร่วมวางพวงมาลา พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดงาน “ทานตะวันบานสะพรั่งทั่วระแหง”ครั้งที่ 4  ปลุกกระแสท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชวนเช็คอินจุดท่องเที่ยวใหม่ในปทุมธานี

ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเตือนเพจปลอม
จังหวัดปทุมธานี ร่วมประชุมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ จำลองสถานการณ์ ในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร “กิติยาคาร” และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government