นายพลากรสุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2565 วันแรก

วันนี้ (20 พ.ย. 2566) เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากรสุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ และบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2565ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2566 โดยวันนี้เป็นวันแรก มีผู้เข้ารับปริญญาบัตรในภาคเช้าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะเทคในโลยีคหกรรมศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีสี่อสารมวลชนจำนวน 1,253 ราย และภาคบ่าย จากคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะการแพทย์บูรณาการ, คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1,488 ราย รวมทั้งสิ้น 2,741 ราย
.
ทั้งนี้ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายอำพล ใจแผ้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดธัญบุรี พลตรี ยอดอาวุธ พึ่งพักตร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 พล.ต.ต.ยุทธนา จอนขุน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้แทนนักศึกษาให้การต้อนรับผู้แทนพระองค์ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag