จังหวัดปทุมธานี จัดประชุมซักซ้อมการรับผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

วันนี้ (17 พ.ย.66) เวลา 09.30 น. ที่ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.อ.ภัทรวิศว์ เหง้าพรหมมินทร์ รอง เสธ.มทบ.11 พร้อมด้วย รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ในการรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 20 - วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ในการนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายภารกิจด้านต่าง ๆ ได้แถลงแผนการดำเนินงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมร่วมซักซ้อมการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนวันปฏิบัติงานจริง


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag