จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

วันนี้ (16 พ.ย. 66) เวลา 09.00 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ โดยมี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงหวัดปทุมธานี นายอำเภอธัญบุรี นายกเทศมนตรีนครรังสิต ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ และพนักงานจำนวน 1,295 คน เข้าร่วมฯ 
.
ทั้งนี้ ในการฝึกซ้อมได้สมมุติจุดเกิดเหตุ ณ ห้องควบคุมระบบ CCTV อาคาร ZPELL ชั้น 1 โซนโรบินสัน  และมีการอพยพพนักงาน ลูกค้า และผู้ประกอบการร้านค้าออกจากตัวอาคาร ซึ่งผลการฝึกซ้อมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  การจัดทำแผนฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการประจำปี 2566  ของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ในครั้งนี้ได้ถึงแสดงศักยภาพ ความสามารถของทีมผจญเพลิงของแต่ละหน่วยงาน สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไปที่จะเข้ามาใช้บริการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag