ผู้ว่าฯปทุมธานี ลงพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว ย้ำนโยบายมหาดไทย แก้ปัญหายาเสพติดพร้อมเร่งจัดระเบียบสังคม

วันนี้ (15 พ.ย.66) เวลา 14.00 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการในอำเภอลาดหลุมแก้ว รวมทั้งราชการส่วนท้องถิ่น  โดยมี นายคมสัน ญาณวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่ม สูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี  นายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมที่การอำเภอลาดหลุมแก้ว 


ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เน้นย้ำในเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ตามยุทธศาสตร์โดยพิจารณาปรับเปลี่ยนตามบริบทให้เหมาะสมกับพื้นที่และเวลา แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังที่ต้นเหตุ นำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการทำงาน  ส่วนเรื่องการจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของกระทรวง ขอให้ฝ่ายปกครองและตำรวจร่วมกันทำงานอย่าให้เกิดปัญหาในพื้นที่ หากมีปัญหาต้องรีบรายงาน  และจังหวัดพร้อมสนับสนุนการทำงานของ อปท. โดยจะใช้อำนาจในการกำกับดูแลให้น้อยที่สุด ดังนั้น ขอให้นายอำเภอควบคุม/กำกับดูแลตามอำนาจให้เป็นตามที่กำหนดอย่างเหมาะสม  นอกจากนั้นได้ย้ำให้ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงฝ่ายปกครอง ตรวจสอบเรื่องการค้าของเก่าในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag