ภาพรวมการจัดอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันประเทศประจำปี 66

ภาพรวมการจัดอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันประเทศประจำปี 66 ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยขยับสูงขึ้นมาอยู่ในอันดับ 30 ขณะที่สมรรถนะเศรษฐกิจเด่นสุด ถือว่าดีที่สุดในรอบ 3 ปี
เหตุมาจากการค้า การลงทุนฟื้น

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภาพรวมการจัดอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันประเทศประจำปี 66 โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (ไอเอ็มดี) พบว่าประเทศไทยมีอันดับดีขึ้นมาเป็น 30 จากอันดับ 33 ดีขึ้นถึง 3 อันดับ ส่วนสำคัญที่ดีขึ้นมา คือสมรรถนะทางเศรษฐกิจปรับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 16 จากอันดับ 34 ดีขึ้นถึง 18 อันดับ, ประสิทธิภาพภาครัฐดีขึ้น 7 อันดับ, ประสิทธิภาพธุรกิจดีขึ้น 7 อันดับ และโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้น 1 อันดับ สะท้อนทิศทางดำเนินนโยบายที่สอดคล้องเหมาะสมกับการดำเนินการที่ผ่านมา เพิ่มขีดความสามารถประเทศ ยกระดับประเทศ เสริมเกราะประเทศรองรับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
.
“สมรรถนะทางเศรษฐกิจ” อันดับขยับขึ้นถึง 18 อันดับดีที่สุดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มาจากด้านเศรษฐกิจในประเทศ การค้าระหว่างประเทศ การลงทุน การจ้างงาน และระดับราคามีอันดับดีขึ้น ทำให้อันดับทางด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้น”
.
ด้านนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า สมรรถนะทางด้านเศรษฐกิจเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งทุกอย่างปรับตัวดีขึ้นหมด สะท้อนความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย รวมถึงประสิทธิภาพของภาครัฐ เสถียรภาพด้านการคลังสาธารณะขยับมาอยู่ลำดับที่ 25 ขณะที่การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดลดลง แสดงให้เห็นว่าตัวฐานะการเงินการคลังของประเทศอยู่ในระดับดี ส่วนตัวที่ยังมีปัญหาอยู่คือโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมคือสถานการณ์ฝุ่นที่ยังไม่ดี


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar