ครม.ไฟเขียวแนวทางช่วยเหลือประชาชน “ลดภาระค่าไฟฟ้า” ก่อนเสนอ กกต. พิจารณาการใช้งบประมาณต่อไป

ครม.ไฟเขียวแนวทางช่วยเหลือประชาชน “ลดภาระค่าไฟฟ้า” ก่อนเสนอ กกต. พิจารณาการใช้งบประมาณต่อไป

ที่ประชุม ครม. (25 เม.ย. 66) รับทราบรายงานสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าของประชาชน “ประเภทบ้านอยู่อาศัย” ในช่วงฤดูร้อนปี 66 พร้อมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือประชาชน 2 มาตรการ คือ

• มาตรการต่อเนื่องของ ก.พลังงาน ที่ดำเนินการอยู่ในช่วงเดือนม.ค. – เม.ย. 66 (การช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของกลุ่มเปราะบาง) แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย สำหรับงวดเดือนพ.ค. – ส.ค. 66 (4 เดือน) นั้น

กำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม “ในอัตราส่วนลดเดียวกัน” กับช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 66 คาดว่าจะมีผู้ได้รับการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้นประมาณ 18.36 ล้านราย ใช้งบประมาณไม่เกิน 7,602 ล้านบาท

• มาตรการช่วยเหลือประชาชน “ระยะเร่งด่วน” ช่วยเหลือในส่วนของค่าไฟฟ้า โดย “ให้ส่วนลด” แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า และผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จำนวน 150 บาท/ราย

โดยกำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม “ในรอบบิลเดือนพ.ค. 66” ซึ่งเป็นช่วงเดือนที่มีสถิติความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ และจะเริ่มลดลงในเดือนมิ.ย.

ทั้งนี้ จะช่วยลดภาระของประชาชน ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน จำนวน 23.40 ล้านราย ใช้งบประมาณไม่เกิน 3,510 ล้านบาท

เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในห้วงการยุบสภา ครม. จะต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ โดยจะ “นำเสนอ” คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้งบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 169 (3) กำหนด


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar