มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยุ่อาศัย ปี 2566

มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยุ่อาศัย ปี 2566 (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565)

มีผลใช้บังคับแล้ววันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar