ผู้ว่าฯ มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการ และราชการส่วนท้องถิ่น เดือน ตุลาคม 2566

“ย้ำเรื่องสำคัญให้ทุกคน
ร่วมกันปกป้อง เทิดทูนสถาบัน  
สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด”


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar