ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้โอวาทให้เยาวชนในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 41

"ขอให้เยาวชนทุกคน
เก็บเกี่ยวประสบการณ์และสิ่งที่ดี 
นำไปพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี 
ก้าวทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลง 
และสามารถนำความรู้ประสบการณ์
ไปพัฒนาสังคมบ้านเกิดให้มีความเจริญก้าวหน้า"

นายภาสกร บุญญลักษม์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
18 ตุลาคม 2566


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar