ตลาดเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี  พบกันได้ทุกวันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 07.00 - 14.00 น. 

เช้านี้ที่ #ตลาดเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี  พบกันได้ทุกวันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. 
ณ บริเวณถนนหน้าอาคารทิพย์ปทุม (โรงอาหาร) ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 
พบกับสินค้าเกษตรปลอดภัยหลากหลายชนิด เช่น ข้าวแปรรูป พืชผักสวนครัว เห็ดชนิดต่างๆ ผลไม้ตามฤดูกาล ขนมไทย สินค้าประมงแปรรูป ฯลฯ จากร้านค้า/กลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพ ได้แก่ 
1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรเฉลิมพระเกียรติบ้านทางยาว
2. ร้านดาวเรืองเกษตรปลอดภัย
3. ร้านน้ำพริกกัญญมล
4. วิสาหกิจชุมชนพรพิมาน
5. วิสาหกิจชุมชนชมรมเพื่อนปาริชาต 345
6. ร้านฟาร์มเห็ดปุ้มปุ้ย
7. ร้านห่อหมกทะเลย่าง
8. ร้านบ้านสวนไสว
9. วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่และการแปรรูปผลผลิต
10. ร้าน Fisherman Shop @ Pathumthani (วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตหมู่ 8 ตำบลคลองหก) โดย สนง.ประมงจังหวัดปทุมธานี
11. ร้าน BJ Garden Farm (ไข่ไก่สด VK)
12. เครือข่ายตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ท้ายเกาะ
แวะมาอุดหนุน เลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยจากพ่อค้า แม่ค้า ที่เป็นเกษตรกรโดยตรงกันนะคะ 

#ตลาดเกษตรกร   #จังหวัดปทุมธานี #เกษตรกรจริงจริง  #ทุกสิ่งปลอดภัย

ภาพ  : โดย กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ  สนง.กษ.ปท.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar