คู่มือมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางบก 3 ภาษา (ไทย จีน และอังกฤษ)

ททท. จัดทำคู่มือมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางบก 3 ภาษา (ไทย จีน และอังกฤษ) เพื่อสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยงทางบก และส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยวทางบก

Safety Standards for Land Travel Guide by Ministry of Tourism Authority of Thailand (TAT). TAT created this guide to ensure standards and promote safety for tourists and land tourism operators as well as to reduce the risk of accidents involving tourists.


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar