ผู้ว่าฯ ภาสกร ตั้งคณะทำงานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เตรียมเดินหน้าพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ  

วันนี้ (15 พ.ย.66) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาปทุมธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2566  ประกอบด้วย
1. นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยว
2.  รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ ที่ปรึกษาด้านการศึกษา
3. นายวีระพันธ์ จักรไพศาล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
4. ดร.เพ็ชร ชินบุตร ที่ปรึกษาด้านอุตสากกรรม
5. นายสิทธิพล ภู่สมบุญ ประธานหอการค้า จ.ปทุมธานี
6. นายสมควร จันทร์แดง ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ปทุมธานี
7. นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ปทุมธานี
8. นายคิว อรุโณรส นายกสมาคมกีฬาจักรยานปทุมธานี
9. นายปกรณ์พัฒน์ เทพเอื้อตระกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ปทุมธานี
พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุม  โดยมีการทำความรู้จัก แนะนำตัว  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน  พร้อมกันนี้ ได้มีการบรรยายสรุปศักยภาพของจังหวัด ปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ  และรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจังหวัดเป็นการเบื้องต้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar