หลักการบริหารราชการ "ด้วยคุณธรรม ความยุติธรรม และความเมตตาธรรม"

หลักการบริหารราชการ "ด้วยคุณธรรม ความยุติธรรม และความเมตตาธรรม" มุ่งทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ และทำงานด้วยความรวดเร็ว 

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

9 ตุลาคม 2566


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar